ANALYS - EKONOMI, KONJUNKTUR & OPINION

TMF:s vd om byggkrisen: ”Det är tungt nu, men framtiden är ljus”

Den svenska byggkrisen slår hårt mot småhusindustrin. Flera företag är nu inne i andra varselvågen, men det finns hopp. Branschen är väl positionerad i hållbarhetsfrågan och i kombination med rätt politiska reformer tror vd David Johnsson att TMF:s medlemsföretag kan gå stärkta ur krisen.

6 september 2023
TMF:s vd David Johnsson om byggkrisen - hösten 2023.
TMF:s vd David Johnsson om byggkrisen - hösten 2023. Foto: OTW

Text: Frida Henke

Snabbt stigande räntor, inflation och instabila energipriser, blandat med geopolitiska spänningar, har på kort tid satt stopp på bostadsbyggandet i Sverige. Försäljningen av nyproducerade bostäder är nu nära noll och det sätter djupa spår i småhusindustrin.

Trä- och Möbelföretagen, TMF:s, vd David Johnsson liknar den rådande byggkrisen vid en giftig cocktail eller en perfekt storm.

– Vi sysslar med sällanköpsvaror och i tider med allmän osäkerhet är det klart att människor drar sig för att göra sitt livs största affär. Det har lett till att många bolag varslar om uppsägning. Flera bolag är inne på andra och tredje rundan av uppsägningar och det har nu spritt sig från de byggande företagen till deras underleverantörer som också är medlemmar hos oss, säger David Johnsson.

Ändå är det inte några konkursvågor som David Johnsson ser framför sig.

– TMF:s medlemsföretag är nästan de som är hårdast drabbade för närvarande, men där man kommer ifrån en situation då det gått väldigt bra i 3–4 år, samtidigt som de också är företag som är vana vid upp- och nedgångar. Däremot handlar det om att de ska våga eller förmås att övervintra med en väsentligt lägre försäljning, säger han.

Förutom att bostadsbristen förvärras kommer tappet i byggandet i förlängningen också leda till att ytterligare försvåra för förstagångsköpare att ta steget in på bostadsmarknaden. På kort sikt leder det samtidigt till att människor blir av med sina arbeten, ett hårt slag för den enskilda individen, men också ett jätteproblem för branschen.  

– Våra företag befinner sig inte i landets största städer utan i små orter på landsbygden där det redan är svårt med kompetensförsörjningen. Och det är inte säkert att de medarbetare man säger upp i dag kommer tillbaka till en volatil bransch man redan en gång blivit uppsagd från. Det där är en utmaning som bekymrar oss mycket, säger David Johnsson.

I fråga om reformer anser TMF:s vd att det finns ganska mycket att göra för att få i gång bostadsbyggandet. Han pratar om regelförenklingar för att göra det enklare att bygga, incitament och kanske sanktioner för kommuner som inte tillgängliggör byggbar mark. Dessutom anser han att finansieringsreglerna behöver ses över.

– Vi har en situation där vi har dubbla amorteringskrav, skuldkvotstak, bolånetak och även krav på kontantinsats. Var och en för sig är de säkert utmärkta reformer, men när de läggs på varandra blir det som en våt filt över bostadsmarknaden, säger David Johnsson.

För att vändningen ska kunna ske måste också Riksbanken först börja sänka räntorna, något han tror i bästa fall kommer att hända under andra kvartalet 2024.

– Men kan man från politiskt håll redan nu trycka igenom de reformer som behövs kan det sedan gå oerhört mycket snabbare. Och vi vet att det vänder. Det finns en jättestor underliggande efterfrågan på den här typen av produkter, säger han.

För enligt David Johnsson och TMF är framtiden trots allt ljus.

– Våra medlemsföretag är väldigt väl positionerade i hållbarhetsfrågan. Trä är det enda förnybara byggmaterialet som faktiskt också är en koldioxidsänka. Sedan handlar det om produkter som människor tycker mycket om. Sju av tio svenskar vill bo i eget hus, och det visar inte bara mätningar som vi har gjort, det gör även SCB:s och Hyresgästföreningens.