NYHET - NÄRINGSPOLITIK, PRODUKTION, TRÄHUS, BOSTADSPOLITIK, EKONOMI & KONJUNKTUR

TMF:s bostadspolitiske expert till DI: ”Det ser väldigt mörkt ut”

Småhusen har drabbats hårdast av den vikande konjunkturen, enligt siffror från Trä- och Möbelföretagen, TMF. Hittills i år har orderingången minskat med nästan 50 procent. Branschen är mycket pressad, säger TMF:s bostadspolitiske expert Gustaf Edgren till Dagens Industri.

2 januari 2023
Gustaf Edgren
Foto: Juliana Fälldin

- Vi såg en stor uppgång under covidåren för småhus och det byggdes som aldrig förr. Pandemin fungerade som en katalysator för en bostadsform som hade stått tillbaka länge. Nu har vi gått in i en orolig tid med hög inflation och krig som inte bara drabbar småhus utan byggandet som helhet, säger han och fortsätter:

- Ur ett leveransperspektiv just nu mår branschen rimligt bra, men eftersom man måste ta höjd för framtiden är den mycket pressad. Det ser väldigt mörkt ut.

Gustaf Edgren hoppas att den fallande orderingången når sin botten före sommaren. Samtidigt finns det saker som kan göras för att minska på osäkerheten hos konsumenten, menar Gustaf Edgren – såsom möjligheten till amorteringsfria lån vid nyproduktion.

- Man gör inte det fast än kunden klarar av den ekonomiska kalkylen. Vi har ändå byggt 20 000 för få bostäder årligen under ett 20-tal år och lider fortfarande sviterna av det. Nyproduktionen måste få fortsätta, det är värt en ansträngning från alla som kan bidra, inte minst från politikerna men också från bankerna i kombination med kommunerna. Jag hade gärna hört att man anstränger sig för att ta fram attraktiva bostadsområden, hållbara trädgårdsstäder nära en region med många kommande arbetstillfällen, det är en ganska säker investering.

Källa: Dagens Industri - "Det ser väldigt mörkt ut"

Läs även - Dagens Industri: Varselvåg bland de svenska hustillverkarna