NYHET - NÄRINGSPOLITIK, PRODUKTION & BYGGANDE

”Cementkrisen långt från över”

Regeringens tillfälliga tillstånd för Cementas kalkbrytning strider inte mot lagen, enligt Högsta Förvaltningsdomstolen, som i dag lämnat besked rörande ansökan om rättsprövning av regeringens beslut om tillstånd för Cementas täktverksamhet på Gotland. Läs kommentar från Trä- och Möbelföretagens vd.

7 december 2022
Foto: Cementa

- Det är ett positivt besked från Högsta Förvaltningsdomstolen, men cementkrisen är långt ifrån över, säger David Johnsson, vd på Trä- och Möbelföretagen (TMF) och syftar på nästa vecka, den 13 december när Mark- och miljödomstolen meddelar dom om Cementas nya ansökan om ett fyraårigt tillstånd.

Trä- och Möbelföretagen har vid upprepade tillfällen påpekat behovet av att staten ska ge förutsättningar för ökade investeringar i det industriella byggandet, vilket bland annat betyder att komma tillrätta med oförutsägbara och alltför långa tillståndsprocesser. En nedläggning av Cementa påverkar de företag som producerar i trä och – i synnerhet - husföretag.

Cementas anläggning i Slite står för omkring 75 procent av cementproduktionen i Sverige och säkras inte en långsiktig cementförsörjning i Sverige kommer det att få stora konsekvenser för samhället. Enligt en konsekvensanalys från branschorganisationen Byggföretagen riskeras upp till 160 000 jobb att gå förlorade under 2023 om en avveckling sker.

- Om Sverige på allvar ska vara ledande i den gröna omställningen behöver vi produktion i landet. Det är enbart så vi kan ställa höga krav på produkterna och utveckla hållbarare alternativ, säger David Johnsson.