DEBATT - NÄRINGSPOLITIK, TRÄHUS, BOSTADSPOLITIK & EKONOMI

”Dags för bankerna att stilla sin hunger”

Storbankerna behöver ta sin samhällsbärande roll på större ansvar när Sverige nu står inför den största ekonomiska krisen på 30 år. När hushåll och företag går på knäna måste bankerna stilla sin omättliga aptit på ökade ränteintäkter, skriver företrädare för Trä- och Möbelföretagen på DI Debatt; vd David Johnsson och Simon Imner, näringspolitisk expert. I debattinlägget lanseras två förslag – att regeringen bör minska ränteskillnadsersättningen för bolån samt att bankerna bör tillämpa amorteringsfrihet vid nyproduktion.

24 november 2022
56572475-hand-putting-coin-in-house-piggy-bank.
Foto: Mostphotos

”Att banker tjänar pengar på sin verksamhet är så klart inget dåligt. Vinst är ett viktigt incitament som gör det enklare för företag och hushåll att låna pengar när behov finns. Däremot behöver något göras åt konkurrenssituationen. Storbankerna behöver i större utsträckning tävla om låntagarna än vad som görs idag. Särskilt i detta allvarliga läge där såväl hushåll som företagare tvingas stå med mössan i hand inför en mörk och mycket osäker vinter. ”