DEBATT - NÄRINGSPOLITIK

"Ta steget och gå från ord till handling"

Det behövs resurser, handlingskraft och mod att för framåtsyftande reformer och förbättrade regelverk, uppmanar medlemmar i Näringslivets Regelnämnd NNR den tillträdande regeringen, däribland TMF och vd David Johnsson. Läs debattinlägg i Dagens Industri.

22 oktober 2022
Regeringen, gruppbild - oktober 2022
Foto: Johannes Frandsen, pressbild

"Den tillträdande regeringen har alla möjligheter att snabbt besluta om kraftfulla regelförbättringar för företag. Förutsättningarna är goda såväl politiskt som kunskapsmässigt eftersom de partier som utgör underlag till regeringen liksom delar av oppositionen i sina kommittémotioner eller valmanifest uttryckt nödvändigheten av regelförbättring och en minskning av företagens regelbörda.

....Förenklingsutredningen, eller ”Enklare regelverk för mikroföretag och en modernisering av bokföringslagen” (SOU 2021:60), har lämnat flera konkreta förslag på hur förstärkningar av regelförbättringsarbetet och den process som behövs för att driva på det bör utformas. Det samlade näringslivet står bakom utredningens förslag om en förstärkt regelförbättringsprocess. " 

Läs hela debattinlägget på di.se