NYHET - NÄRINGSPOLITIK & AVTAL 2023

Så påverkas svensk industri av den nya världsordningen - ny rapport från Industrins Ekonomiska Råd

Det fortsätter ett komma rapporter om det ekonomiska läget samtidigt som många är överens om att läget är svårtolkat. Detsamma gäller Industrins Ekonomiska råd som i en ny rapport betonar att den svenska modellen är viktigare än någonsin.

12 oktober 2022
IER-rapport 2022 - Inför 2023 års avtalsrörelse

– Vad som händer i omvärlden får alltid konsekvenser för svenska företag och anställda. Vi ska dock inte överdriva den ekonomiska hotbilden. Industriavtalet och den svenska lönebildningsmodellen är utformade för att hantera just den typ av situation som världsekonomin nu befinner sig i, säger Ola Bergström, professor, företagsekonomisk institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Rapporten konstaterar att ekonomin befinner sig i ett ovanligt osäkert läge och att många bedömare höjer ett varningens tecken för en lönespiral med stagflation likt den på 1970-talet. Förutsättningarna på den globala marknaden har förändrats och många företag har i allt högre utsträckning börjat se över leverantörskedjor och lokalisering av sin produktion. Samtidigt har pandemin och Rysslands invasion av Ukraina puttat EU-kommissionen mot en bredare övertygelse om satsningar på en gemensam industripolitik när Ryssland isoleras samtidigt som den kinesiska industripolitiken blivit allt mer aktiv.

Svensk tillverkningsindustri står inför många tuffa utmaningar framöver – och det gäller även trä- och möbelindustrin. Det visar den konjunkturrapport som Teknikföretagen tagit fram, på uppdrag av Trä- och Möbelföretagen, TMF som lanserades igår. Här kan du läsa den. LÄNK

- Många tecken pekar tyvärr åt helt fel håll för närvarande; höga- och oförutsägbara elpriser, stigande räntor och hög inflation slår alla hårt mot TMF:s medlemsföretag och hotar tillväxt, konkurrenskraft och jobb. Vi har redan sett varsel om uppsägningar börja komma. Dessutom befinner sig 84 procent av våra medlemsföretag i elområde 3 eller 4 och drabbas därför extra hårt, säger David Johnsson, vd på TMT.

Om Industrins Ekonomiska Råd

Industrins Ekonomiska Råd (IER) utses av Industriavtalets parter och består av fristående ekonomer. IER:s uppgift är att ta fram rapporter och utlåtanden på uppdrag av parterna. Ledamöter i IER är:

  • Ola Bergström, professor, Göteborgs universitet (ordförande)
  • Lena Sellgren, chefekonom, Business Sweden