DEBATT - NÄRINGSPOLITIK, PRODUKTION, BYGGANDE, BOSTADSPOLITIK & EKONOMI

"Oskäliga byggherrekostnader hotar bostadsutveckling"

Orättvisa och oskäliga kommunala taxor för plan- och bygglovsavgifter och VA-anslutning sätter käppar i hjulet för bostadsbyggandet och strider mot självkostnadsprincipen. De kommande årens taxeförändringar riskerar att bli ytterligare en kostnadschock. Nu vilar ett stort ansvar på såväl den nya regeringen som nyvalda kommunpolitiker att förstå och åtgärda denna oroväckande utveckling, skriver Gustaf Edgren och Simon Imner, bostadspolitisk respektive näringspolitisk expert på TMF, i ett debattinlägg i Dagens Samhälle.

31 oktober 2022
Byggprojekt
Foto: Pixabay

"Höga materialkostnader, fallande bostadspriser, inflation och stigande räntor gör det allt svårare att bygga bort den bostadsbrist som politiker gärna pratar om, men sällan tar krafttag för att lösa. Trots skriande bostadsbehov viker nu byggandet, trots att problemet bara riskerar att förvärras.

Debatten om varför det byggs för lite och för dyrt kretsar ofta kring höga markpriser och direkta byggkostnader. Men vad som ofta hamnar i skymundan är byggherrekostnaderna. Undantaget skatter och arbetskostnader, består byggherrekostnaderna framför allt av kommunala plan- och bygglovsavgifter samt anslutningsavgifter för vatten, avlopp och el. Idag stiger byggherrekostnaderna oroväckande i många kommuner.

TMF, Trä- och Möbelföretagen, har låtit forskare från Kungliga Tekniska Högskolan studera byggherrekostnaderna från 1990 till idag och jämfört utvecklingen med tjänsteprisindex. Studien undersöker hur de kommunala avgifterna skiljer sig för att bygga samma normalstora villa och består av data från 55 kommuner i elva län.

Mellan 1990 och 2015 steg tjänsteprisindex 70 procent. De kommunala taxorna fyrdubblades under samma period. Mellan 2015 och 2020 steg tjänsteprisindex 7 procent, medan byggherrekostnaderna steg 17 procent. Den senaste studien, som följer utvecklingen för 2020 - 2021, visar på att den oroande avgiftsspiral fortsätter. Medan tjänsteprisindex ökade med 0,7 procent ökade plan- och bygglovsavgifterna med 2,7 procent och VA-anslutningsavgifterna med 3,6 procent. Rapporten noterar stora skillnader både mellan och inom län i kommunernas prissättning. Runt om i landet skiljer det uppemot 100 000 kronor för samma avgifter mellan de studerade kommunerna. Allra dyrast är det i Stockholmsregionens kommuner."

Enligt Trä- och Möblöretagen, TMF, krävs ett antal åtgärder för bostadsbyggande framöver:

1. Den nya regeringen behöver omgående tillsätta en utredning som granskar den sammantagna kostnadsutvecklingen för bostadsbyggandet.

2. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, måste bli mycket bättre på att samordna plan- och bygglovstaxorna. 

3. Låt det statliga produktivitetsavdraget tillämpas även på avgiftsfinansierad kommunal verksamhet.

Ladda ner rapporten nedan och läs hela debattinlägget.