DEBATT

"Trots välfyllda orderböcker pressas trä- och möbelindustrin hårt"

”Affärerna går i grund och botten bra men det räcker inte när kostnaderna skenar utan att intäkterna följer med". Det skriver Peter Forssell, vd på Enably i Sävar, Cecilia Ask Engström, chef för bransch- och näringspolitik på TMF och David Johnsson, vd på TMF i ett debattinlägg.

18 juli 2022
Debatt, trä- och möbelindustrin pressas hårt
Foto: Enably

Ett kalkylerat risktagande är en självklar del av företagsamheten. Men det finns extrema situationer, som pandemin, då företagen styrs av faktorer mycket svåra att påverka. Vi fick se många exempel på kreativitet för att hitta nya vägar framåt.

Generellt sett klarade sig medlemmarna inom Trä- och Möbelföretagen, TMF, relativt väl. Ett nytt bekymmer har vuxit fram i pandemins och Ukrainakrigets spår och äventyrar idag överlevnadsförmågan hos åtskilliga företag. Komponent- och materialbristen är akut inom vissa sektorer, detta i kombination med inköpspriser som skjuter i höjden. I flertalet fall har de drabbade företagen ingen möjlighet att få täckning genom att höja sina priser.

Företaget Enably ligger i Sävar och tillverkar inredningar bland annat till laboratorier. Här har leveranstiderna för många insatsvaror förlängts kraftigt. Från order till leverans av skivmaterial handlade det tidigare om två veckor.

Nu kan det vara 24 veckor för vissa kvalitéer. För en del produkter är bristen så stor att företaget överhuvudtaget inte kan få de önskade mängderna. Ibland kommer beskedet om uteblivna eller försenade leveranser långt fram i produktionsprocessen.

En annan sida av problemet är de dramatiska prishöjningarna. För några produkter gäller priserna bara i 24 timmar. Enably kan inte fullt ut parera dessa höjningar hos de egna kunderna. Företaget har delvis lyckats kompensera för prishöjningarna, men det har helt klart påverkat lönsamheten.
Från många håll kommer signaler om att även företag med fyllda orderböcker riskerar ekonomiskt tuffa tider. Affärerna går i grund och botten bra men det räcker inte när kostnaderna skenar utan att intäkterna följer med.

Under pandemin togs en rad okonventionella grepp för att stötta företagen. Insatserna gjorde nytta, låt vara att kritiker talade om att åtgärderna kom för sent och var för små.

I det nuvarande läget efterlyser vi en konstruktiv dialog med Kammarkollegiet om myndighetens roll vid statliga upphandlingar och med SKR om kommuners och regioners upphandlingar. Här finns det möjligheter att anpassa regelverket till verkligheten och ge företagen lättnader.

Flertalet företag i trä- och möbelbranschen är relativt små och verkar på mindre orter. Inte sällan är de den viktigaste arbetsgivaren på platsen. Verksamheten rullar och går och skapar en trygghet med djup lojalitet mellan företag och medarbetare. Tvingas ett företag någonstans på glesbygden stänga är sannolikheten minimal för att det ska lyckas komma på fötter igen.

Därför måste kommuner och regioner värna de lokala företagen och sätta ett gott näringslivsklimatet i främsta rummet. Förmågan att göra skillnad märks extra tydligt i den pressade situation som nu råder.

Peter Forssell, vd på Enably och ledamot av Svenskt Näringslivs SME-kommitté
Cecilia Ask Engström, chef för bransch- och näringspolitik på TMF
David Johnsson, vd på TMF