DEBATT

”Elbilarna påverkar bostadsplaneringen”

När trafiken är utsläppsfri är det inte längre något problem om det är några kilometer till det nya bostadsområdet, skriver David Johnsson, TMF, och Tommy Letzén, MRF i Dagens Samhälle.

5 april 2022
DEBATT: ”Elbilarna påverkar bostadsplaneringen”
Foto: Mostphotos

"Samhällets motiv att begränsa bilismen reduceras markant när trafiken är elektrifierad och utsläppsfri. De så kallade samhällsekonomiska kostnaderna minskar 50 procent i tätorter och 90 procent utanför tätorterna. Dessa kostnader orsakas bland annat av koldioxidutsläpp, hälsofarliga utsläpp, olyckor, buller och vägslitage. Det är dessa kostnader som motiverar de särskilda och höga skatter som i dag finns på bilismen, främst i form av drivmedelsskatter, och de utgör även motivet för att i samhällsplaneringen ha mål om att dämpa trafikutvecklingen.

Det innebär att elektrifieringen av bilismen får stor påverkan på samhällsplaneringen i allmänhet och bostadsplaneringen i synnerhet. Att minska koldioxidutsläppen från bilismen är nämligen det dominerande argumentet hos många av de kommuner som begränsat planläggningen av småhus så att nivån blivit den lägsta på 100 år och bara utgör 20 procent av nyproduktionen, enligt statistikmyndigheten SCB."

Läs hela debattinlägget