NYHET - KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Här är förslagen som ska lösa kompetenskrisen

Många företag inom TMF har svårt att hitta yrkeskompetens. Detta är ett problem för stora delar av näringslivet. Därför presenterar nu Svenskt Näringsliv 26 skarpa reformförslag i en rapport där det avgörande är att företag och branscher får betydligt mer inflytande över den framtiden gymnasiala yrkesutbildning. TMF har varit högst delaktiga i att ta fram förslagen.

21 januari 2022
Lösa kompetenskrisen
Foto: TMF

"Avgörande, enligt rapporten, är att företag och branscher får betydligt mer makt över den gymnasiala yrkesutbildningen, såväl när det gäller innehåll som kvalitetssäkring. Svenskt Näringsliv föreslår att maktförskjutningen sker på samtliga nivåer – nationellt, regionalt och lokalt.

Den så kallade branschmodellen innebär även att fler ska kunna och vilja gå en yrkesutbildning och att fler ska ta examen."

Läs mer:

Mer om rapporten "Framtidens yrkesutbildning" och Svenskt Näringslivs 26 reformförslag