NYHET - EKONOMI

”Omställningen går för långsamt”

Den höstbudget som finansminister Magdalena Andersson (S) presenterade under måndagen står inför ett högst osäkert scenario, där man inte vet om den överlever omröstningen i riksdagen. TMF:s vd David Johnsson saknar också fler offensiva satsningar kring de utmaningar som samhället och industrin står inför, och oroas över förbisedda saker som en för hög ungdomsarbetslöshet, en för långsam grön omställning samt vikten av att säkra elförsörjningen. Där medel istället läggs på införandet av familjeveckan. Läs kommentar från TMF:s vd.

20 september 2021
David Johnsson
Foto: Juliana Fälldin

"Höstbudgeten innehåller till viss del nödvändiga och välkomna satsningar. Den kommer dock inte vara tillräcklig för att få bukt med de omfattande utmaningarna som samhället och industrin står inför. Att regeringen även väljer att spendera flera av de 74 miljarderna på införandet av familjeveckan samt subventionera deltagandet i a-kassan skickar fel signaler när arbetslösheten överstiger 8 procent. Det är tyvärr inte överraskande prioriteringar, de senaste åren har konkurrenskraften förbisetts gång på gång."

Utbildning & Arbetsmarknad

"Utbyggnaden av kunskapslyftet samt översyn av planering och dimensionering av kompetensförsörjningen på gymnasienivå är givetvis välkommet. En annan välkommen reform är att införa högskolebehörighet från alla gymnasieprogram. För att Sverige ska ha en reell möjlighet att minska arbetslösheten i den utsträckning som krävs samt kunna tillmötesgå den kompetensbrist som råder i industrin behövs rejäla strukturreformer. Dessvärre fortsätter ungdomsarbetslösheten att öka och vi har ännu inte sett en positiv växling gällande ungas utveckling i skolan. Att ungdomsarbetslösheten ligger på fortsatt höga nivåer är högst oroväckande. För att få bukt med den utmaningen behövs satsningar på industrin, såväl som tjänstesektorns konkurrenskraft i kombination med ett upprättande av arbetslinjen."

Hållbarhet & industrins omställning

"Regeringen har en ambitiös politik när det kommer till hållbarhet, men omställningen går för långsamt. Att kraftigt utöka satsningar likt industriklivet för en grön omställning ger inte tillräckligt. Vi har idag en industri som upplever allt högre elpriser och på en daglig basis bekymrar sig över den framtida elförsörjningen. För att Sverige ska mäkta med att långsiktigt vara ett draglok i den gröna omställningen behöver energiförsörjningen säkras. Att regeringen har valt att tillföra medel för att påskynda införandet av gränsvärdena vid klimatdeklarationer av bostäder är glädjande. Införandet av klimatdeklarationer kommer att inbringa kunskap och förståelse för de utsläpp som branschen medför och hur vi bäst gemensamt kan utforma ett hållbart byggande."

Bostadspolitik

"Regeringen har även valt att genomföra en långsiktig satsning i Norrbotten och Västerbottens län för ett ökat hållbart byggande. Denna satsning är förvisso välkommen, och att den behövs är ett tecken på bostadsmarknadens stora utmaningar och problemet med regelverkets utformning. Vi föreslår att medlen tillförs för att hindra en kraftig bostadskris i en starkt växande region – det behövs dock ordentliga strukturreformer för att förhindra att denna typ av situationer uppstår. Dessa reformer och regelförenklingar förväntar vi oss också genom lagstiftning och inte ökade budgetanslag."