DEBATT - KOMPETENSFÖRSÖRJNING

"Ljus framtid för unga som väljer trä- och möbelindustrin"

Den föråldrade bilden av jobb i trä- och möbelindustrin har gjort att potentiell arbetskraft valt andra vägar. Nu finns det dock alla möjligheter att ändra det scenariot, enligt Henrik Smedmark, TMF:s kompetensförsörjningsexpert, och David Johnsson, TMF:s vd. Läs deras debattinlägg som publicerats i lokal dagspress.

3 augusti 2021
DEBATT: "Ljus framtid för unga som väljer trä- och möbelindustrin"
Foto: TMF

"Grundläggande för en fungerande arbetsmarknad är en balans mellan företagens kompetensbehov och ungdomars studie- och yrkesval.

Efterfrågan på influerare, fotbollsstjärnor och TV-programledare är ärligt talat minimal. Drömmar är förvisso bra men glamourfaktorn kan inte förändra verkligheten.

Den som däremot väljer ett praktiskt yrke har alla förutsättningar att skapa sig en ljus framtid med ett tryggt jobb, stimulerande arbetsuppgifter, goda karriärmöjligheter och bra lön redan från början.

En undersökning som Ungdomsbarometern gjort, på uppdrag av Trä- och Möbelföretagen, visar att 58 procent i åldersgruppen 15 till 24 år helst vill jobba med något praktiskt. Pandemin har fått andelen att öka.

Under de senaste 20 åren har många av våra medlemsföretag upplevt betydande rekryteringsproblem. Med växande pensionsavgångar har bekymren blivit alltmer akuta.

Rekryteringsrapporten från Trä- och Möbelföretagen visar att cirka 3 400 personer fick anställning i branschen under 2020. Ett stort antal vakanser behöver fyllas de kommande åren.
Enligt Ungdomsbarometern är intresset stort för att jobba med teknik, med programmering och med att tillverka saker. Däremot är det relativt få som lockas av att arbeta inom trä- och möbelindustrin.

En förklaring till denna misstro är att vi själva inte tillräckligt tydligt lyckats beskriva branschen av i dag.

Programmering, robotar och tekniska innovationer är numera självklarheter på flertalet företag. Vi har det som ungdomar efterfrågar men den informationen har hittills inte riktigt nått fram.

En yrkesteknisk gymnasieutbildning, eller en yrkesvuxutbildning inom vår bransch, gör risken för arbetslöshet närmast obefintlig. Förutsättningarna för att omedelbart få ett jobb är oftast klart bättre än för elever från ett samhälls- eller ekonomiprogram.

Valfriheten finns kvar tack vare möjligheten att längre fram läsa in en högskolebehörighet.

Den föråldrade bilden av jobb i trä- och möbelindustrin har gjort att potentiell arbetskraft valt andra vägar. Rubankens och stämjärnets tid är dock förbi. Högteknologin har gjort sitt intåg.

I branschens uppdrag ingår att på ett tidigt stadium underlätta samarbetet med skolan. Företagen behöver i större utsträckning öppna sina portar för praktisk arbetslivsorientering för elever på grundskolan, och för gymnasieelevernas arbetsplatsförlagda lärande.

Vårt bemötande och engagemang kan bli avgörande för ungdomarnas studie- och yrkesval och därmed också för branschens rekrytering och utveckling under lång tid framöver.

"