NYHET - EXPORT & BOSTADSPOLITIK

”Brist på reformer för näringslivet och bostadsmarknaden”

Den vårbudget som regeringen presenterade idag bjöd inte på några större överraskningar. Reformutrymmet på 45 miljarder kommer främst fördelas på kollektivtrafik, sjukvård samt arbetsmarknadsinsatser för unga. Större reformåtgärder för att stärka näringslivet och bostadsmarknaden uteblev. Läs kommentar från TMF:s vd David Johnsson.

15 april 2021
DEBATT: "Sveriges framtidstro bygger på en grund av cement"
Foto: Pressbild

Utbildning & Arbetsmarknad

"Regeringens satsning för fler sommarjobb med fokus på den gröna omställningen kan inte ses som annat än undermålig och felprioriterad. Det är dock välbehövligt med de ökade anslagen till regionalt yrkesvux. I sin helhet är dock vårbudgeten för svag avseende reformer för arbetsmarknaden. Det senaste året har medfört en ekonomisk nedgång inom flera sektorer och bidragit till att allt fler löper risk för långtidsarbetslöshet. Detta samtidigt som flera traditionella yrken klassificeras som bristyrken. Här behöver regeringen framöver i större utsträckning lyssna in de utmaningar svensk industri identifierat gällande det framtida kompetensbehovet."

Export & Konkurrenskraft

"Regeringens prognos över en fortsatt svag exportutveckling är oroväckande men inte överraskande. För att den svenska exporten ska stå stadigt och ha en god utveckling det kommande decenniet behöver regeringen minska skadliga skatter framöver för att därmed öka utrymmet för investeringar och göra företagen mer konkurrenskraftiga."

Bostadspolitik

"Reformförslagen för bostadsmarknaden har lyst med sin frånvaro det senaste året och gjorde så även i vårbudgeten. Budgeten innehöll förvisso marginellt ökade anslag till infrastruktur men de reella förändringarna saknas. Den stelbenthet som präglat svensk bostadspolitik de senaste decennierna kunde blivit ödesdiger om investeringsviljan från privatpersoner minskat kraftigt under pandemiåret. För att uppnå en bostadsmarknad som står rustad för framtida ränteökningar och lågkonjunkturer behöver finansieringskraven reformeras och kommunerna måste ta sitt ansvar för att uppfylla bostadsförsörjningskraven."