DEBATT - KOMPETENSFÖRSÖRJNING

DEBATT: "Brist på kompetensförsörjning - trots Coronakrisen"

Arbetstillfällen har gått förlorade i coronakrisen. Men i en rad olika branscher är efterfrågan på skickliga medarbetare minst lika stor nu som innan krisen slog till, skriver företrädare för Trä- och Möbelföretagen.

7 augusti 2020
DEBATT: "Kommunerna har misslyckats med yrkesutbildningen"
Foto: Sören Andersson

"Vi efterlyser ett närmare samarbete mellan kommuner och andra huvudmän och mellan gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Utan ett regionalt ansvarstagande blir det inget allsidigt utbud av utbildningar. Elevernas valmöjligheter begränsas och företagens kompetensförsörjning tar skada."

Läs hela debattartikeln på SvD.se.