NYHET - KOMPETENSFÖRSÖRJNING

"Välkomna utbildningssatsningar i Coronakrisen"

Coronakrisen påverkar företagen och deras anställda hårt och det har aviserats en rad krispaket under de senaste dagarna. Den 30 mars presenterade regeringen åtgärder för att rusta utbildningssystemet för konsekvenserna av Coronapandemin. Dessa åtgärder är angelägna och ligger i många fall i linje med åtgärder som TMF efterfrågat.

31 mars 2020
DEBATT: "Kommunerna har misslyckats med yrkesutbildningen"
Foto: Sören Andersson

Satsningarna omfattar knappt två miljarder under 2020 och drygt 1,5 miljarder under 2021. Till detta kommer ett tillfälligt slopande av det så kallade fribeloppet för hur mycket studerande får tjäna med bibehållna studiemedel under 2020.

Insatserna förväntas innebära

  • 1 500 nya platser inom gymnasial yrkesutbildning för vuxna (yrkesvux).
  • 2 500 nya platser 2020 och 2500 2021 inom Yrkeshögskolan,
  • utbyggnad av det tekniska basåret med 2000 nya platser 2020 och lika många till 2021
  • 1300 nya platser på högskolan 2020 och lika många 2021
  • Utöver detta tillskjuts medel för ökade möjligheter att nå lärarbehörighet, sommarkurser på högskolan, kurser och kurspaket på yrkeshögskolan samt ett antal mindre åtgärder.

- Dessa satsningar är välkomna och åtgärdar brister som vi uppfattar funnits i utbildningssystemet. Samtidigt är det angeläget att framför allt de permanenta satsningarna genomförs så att kvaliteten i utbildningen säkras, säger Henrik Smedmark, TMF:s kompetensförsörjningsexpert.

- Satsningarna pekar på att regeringen uppfattar att krisen kommer att leda till en svårare arbetsmarknad för framför allt yngre och personer med bristande utbildningsbakgrund.

- En grupp som inte omfattas mer än indirekt är anställda i behov av kompetensutveckling. Många företag har tvingats permittera arbetskraft. Det är därför viktigt med ytterligare satsningar som innebär att företag och anställda kan stärka konkurrenskraft och kompetens under krisen.

Läs mer på regeringens webbplats