Skyddsnätet - samverkan kring arbetsmiljö

20 sep.

Nu välkomnar vi gamla och nya deltagare till Skyddsnätet, ett forum för samverkan och utbyte av erfarenheter inom arbetsmiljö och säkerhet, där vi även informerar om ny lagstiftning och andra nyheter.

Har du ansvar för arbetsmiljö och säkerhet - anmäl dig till vår digitala uppstatsträff där vi planerar framtida aktiviteter.

Läs mer om Skyddsnätet.

Anmälan

Åsa Samuelsson, rådgivare - arbetsmiljö på TMF
asa.samuelsson@tmf.se

NÄTVERKSTRÄFF
20 september, 09:00 - 11:00
Digitalt