21 mars

"Skyddsnätet” – nätverket för arbetsmiljöfrågor

21 mars, 09:00 - 11:00
Digitalt
Pris exkl. moms:
Kostnadsfritt

Nu välkomnar vi gamla och nya deltagare till en digital träff inom Skyddsnätet, ett forum för samverkan och utbyte av erfarenheter inom området arbetsmiljö och säkerhet.

Agenda och kallelse skickas ut cirka fyra veckor innan mötet.
Är du ny deltagare, eller vill veta mer - kontakta Åsa Samuelsson, TMF:s arbetsmiljöexpert.