Medlemsavgift

Foto: Unsplash

Avgiftssystemet bygger på två parametrar; lönesumma och omsättning, se filerna nedan. I avgiften ligger också avgift för medlemskapet i Svenskt Näringsliv som redovisas separat. Observera att avgiften är preliminär då denna årligen beslutas av föreningsstämman..

Avgiftsberäkning för TMF-medlemskap 2023

Avgifterna grundas på bruttolönesumma och nettoomsättning från föregående år.
Bruttolönesumman ska innehålla anställd personal, vd, ägare och familj i företaget.
För fler detaljer - se fil att ladda ner nedan.
Där har du även en räknemodul för att hjälpa dig med avgiftsberäkningen.

Avgifter till Svenskt Näringsliv 2023

  • Lägsta avgiften fastställs till 428 kr.
  • Avgiften för enskilda företag och företag som ingår i koncerner med högst 249 anställda beräknas som 0,077 procent av lönesumman minskad med ett grundavdrag på 500 000 kr.
  • Avgiften för enskilda företag med fler än 249 anställda och för företag som ingår i koncerner med fler än 249 anställda beräknas som 0,060 procent på summan av lönesumman och rörelseresultatet efter avskrivningar (eller motsvarande). Rörelseresultatet efter avskrivningar (eller motsvarande) begränsas till ett belopp motsvarande lönesumman. Endast positiva rörelseresultat efter avskrivningar (eller motsvarande) medräknas.

Har du frågor om medlemsavgiften?

Kontakta Ingela Hult.

Ingela Hult
Medlemsadministratör

Försäkringar

I de olika kollektivavtal som finns så stipuleras det att företaget måste upprätthålla vissa försäkringar för sina arbetare resp tjänstemän.

När det gäller arbetare så tecknas dessa försäkringar via Fora och i detta "paket" av försäkringar så ingår bl a det som kallas Omställningsförsäkringen.
Omställningsförsäkringen kostar 0,15 % av lönesumman när företaget är medlemmar inom en arbetsgivarorganisation inom Svenskt Näringsliv. Utan medlemskap är kostnaden för Omställningsförsäkringen 0,45 %.
Skillnaden om 0,3 % kan sägas vara rabatten i denna försäkring när företaget är medlemmar inom Svenskt Näringsliv.

Paragraf

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in