22 nov.

Välkommen till lansering av rapporten: ”Hållbar renovering i miljonprogrammet”

22 november, 08:30 - 09:30
Digitalt via Teams
Miljonprogram

Många av de lägenheter som byggdes under miljonprogrammet behöver nu renoveras efter drygt 50 år. Renoveringar utgör en stor del av en byggnads totala klimatutsläpp. Att fastighetsägare, när de renoverar dessa lägenheter, gör klimatsmarta produkt- och materialval är därför avgörande.

Konsultföretaget Tyréns har på uppdrag av TMF, Trä- och Möbelföretagen, genomfört en omfattande klimatberäkning (LCA) för bygg- och inredningsmaterial som används i samband med renove­ringar av lägenheter i miljonprogrammet. Syftet med rapporten är att öka förståelsen för hur medvetna val vid renovering, påverkar det totala klimatavtrycket. 

TMF samarbetar aktivt med sina medlemsföretag i olika initiativ för att främja ett hållbart samhälle, både på europeisk och nationell nivå. Vi har gjort betydande framsteg i detta arbete, även om det återstår en lång och utmanande resa. För att nå ytterligare framgång krävs vilja och handlingskraft hos såväl den tillverkande industrin, fastighetsägare som inom politiken. 

Vi hoppas att denna rapport och webbinarium, ger dig som medlemsföretag, fastighets­ägare eller politisk beslutsfattare ökad förståelse och starkare argument för att klimat och kvalitet hänger ihop.

Rapporten ”Hållbar renovering i miljonprogrammet” presenteras av Henrik Tufvesson, fastighetsmarknadsanalytiker Tyréns, analyseras och diskuteras av en panel bestående av: 
 

  • Torgny Hellberg, CEO Modexa,
  • Daniel Kjellson, vd H-Fönstret i Lysekil AB,
  • Martina Hallgren, projektledare Branschutveckling och näringspolitik TMF och
  • Cecilia Ask Engström, chef Branschutveckling och näringspolitik TMF.

Moderator: Sandra Furtenbach, projektledare branschutveckling och näringspolitik