EU:s nya avskogningsförordning – hur påverkar den dig?

EU:s avskogningsförordning är en viktig del av EU:s gröna giv med målet att bekämpa global avskogning. För TMF:s medlemsföretag inom den träbearbetande industri är trä en central råvara. Den nya lagstiftningen, EUDR (EU Deforestation Regulation) börjar gälla vid årsskiftet och innebär nya krav och skyldigheter, samtidigt är det fortfarande oklart hur man ska implementera regelverket. 

TMF bjuder därför in medlemmer till detta webbinarium som förklarar steg för steg vad EUDR egentligen innebär samt ger konkreta råd om hur företag kan förbereda sig inför de nya reglerna, utifrån den information som finns idag. 

”Det är avgörande att industrin står rustade inför de kommande förändringarna. Webbinariet förklarar de nya reglerna så att företagen kan anpassa och säkerställa att produkter som tas fram följer de nya hållbarhetskraven, säger TMF:s hållbarhetschef, Robin Ljungar 

Webbinariet inleds av TMF:s hållbarhetschef Robin Ljungar, som ger en bakgrund till varför TMF engagerar sig i EUDR. 

Därefter guidar Mia Barkland och Lena Landrén från konsultföretaget Trossa deltagarna kring de viktigaste delarna av EUDR, och vad vi vet så här långt om den kommande lagstiftningen. Man går genom syfte och mål, vad som krävs av dig som företag, och hur medlemsföretag redan nu kan börja förbereda sig.
Efter presentationerna kommer det att finnas tid för frågor, så att du kan få klarhet i just de utmaningar som ditt företag står inför.

Agenda

EUDR i sitt sammanhang

  • Orientering kring EUDR som del av EU:s gröna giv och relaterad lagstiftning
  • Syfte och mål med lagstiftningen, omfattning och tidplan.

Vad krävs av dig som företag/leverantör? 

  • Hur ser skyldigheterna ut?
  • Vad behöver vi göra rent konkret för att efterleva lagstiftningen?
  • Hur förbereder vi oss?

Vilken hjälp finns att få? 

  • Kort om hur TMF och Trossa kan hjälpa till med information, stöd och rådgivning

Missa inte chansen att lära dig mer om EUDR och vilka krav som ditt företag berörs av.

Anmälan

Du registrerar dig via följande länk.

Mer om EUDR

 

 

WEBINAR
19 juni 2024
Digitalt