Trähusbarometern

Trähusbarometern visar orderingången och leveranser för antal småhus och flerbostadshus av trä. Trähusbarometern innehåller även en prognos för trähusbyggandet av småhus.
Fr o m 2016 har har TMF ändrat innehåll samt frekvens när det gäller Trähusbarometern. Trähusbarometern har utökats till två sidor, där småhus redovisas på en sida och där den nya delen - flerbostadshus - fyller den andra. Trähusbarometer publiceras nu två gånger per år, mars och september, istället för fyra gånger/år som tidigare.

 

Trähusbarometern 1/2016


TMF:s prognos för antalet påbörjade småhus ligger kvar på 10 500 för 2016 i årets första Trähusbarometer.
- Trots att SCB rapporterade lägre uppgifter för 2015 än vi förutspått, ligger vår prognos kvar. Det är dock svårt att se en ökning eftersom det saknas detaljplanerad mark för småhus. Dessutom är bristen på kvalificerade hantverkare och ingenjörer ett växande problem för bostadsbyggandet, säger Gustaf Edgren, som arbetar med trähus och bostadspolitiska frågor på TMF.

Det är en delvis ny Trähusbarometer som publiceras - med minskad frekvens till två nummer/år samt utökad statistik där flerbostadshus nu även inkluderas.
Flerbostadshus i trä går starkt framåt och totalt levererades 2 868 lägenheter med stomme av trä under 2015, en ökning med 44 procent jämfört med 2014. TMF:s uppgifter för flerbostadshus baseras på uppgifter från medlemsföretagen.

- Efterfrågan på trähus är stark och i branschen finns det en stor potential att bygga ikapp bostadsbristen. För flerbostadsmarknaden finns det mer mark att bygga på och kapaciteten blir allt större i och med pågående investeringar. Däremot gör bristen på detaljplanerad mark för småhus, som t ex större trädgårdsstäder, att färre bostäder byggs än vad det finns industriell kapacitet för, säger Gustaf Edgren.

Under 2015 påbörjades totalt 9 350 småhus enligt uppgifter från Statistiska centralbyrån, SCB, vilket är 12 procent fler än under 2014. Den totala orderingången för TMF:s medlemsföretag var 7 000 ordinära småhus samt 240 fritidshus. Totalt levererades 5 500 ordinära småhus och 230 fritidshus.

Läs hela Trähusbarometern i bifogad fil.
Nästa Trähusbarometer publiceras i september 2016.

FAKTA TRÄHUSBAROMETERN: Trähusbarometern visar orderingången och leveranser för antal småhus och flerbostadshus av trä. Trähusbarometern innehåller även en prognos för påbörjade småhus (flerbostadshus fr o m september 2016).
Prognosen baseras på intervjuer med husföretagen i TMF, företagens orderingång samt SCB:s statistik. TMF:s statistik omfattar 32 medlemsföretag som tillverkar småhus och deras andel av den totala försäljningen av trähus i Sverige är ungefär 75 procent. Monteringsfärdiga trähus står för ungefär 80 procent av den totala småhusmarknaden.
Statistiken för flerbostadshus av trä omfattar huvuddelen av de företag som har egen industriell tillverkning av trästommar i Sverige. Andelen nybyggda ordinära lägenheter i flerbostadshus med trästomme är ungefär 8-10 procent av totalt antal nybyggda lägenheter.

För mer information, kontakta gärna:
Gustaf Edgren, branschutveckling Trähus TMF, 08-762 72 76, gustaf.edgren@tmf.se
David Johnsson, vd TMF, 08-762 72 67, david.johnsson@tmf.se
Yvonne Identeg, Marknadsdata/statistik TMF, 08-762 72 19, yvonne.identeg@tmf.se
Anne Rådestad, kommunikationschef TMF, 08-762 72 04, anne.radestad@tmf.se


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se