Arbetsgivarstöd

TMF ger dig som medlemsföretag service i alla frågor som rör förhållandet till de anställda och till deras fackliga organisationer. Det kan gälla såväl tillämpning av den arbetsrättsliga lagstiftningen och tolkning av kollektivavtal som individuella frågor om till exempel anställningsavtal eller lönesättning.

Bli medlem i TMF

Att vara medlem i TMF ger många fördelar och industrins intressen kan framföras med större tyngd om det är många som står bakom.

Mer om medlemskapet