MT74

Statistiska Centralbyrån, SCB, beräknar prisindex för monteringsfärdiga trähus på uppdrag av Trä- och Möbelföretagen, TMF.

MT74 - april 2017

Senast publicerade index för april 2017 = 912,5, en ökning med 0,4 procent jämfört med mars 2017 och en ökning med 3,3 procent jämfört med april 2016.

Aktuellt index finns att ladda ner till höger - tillsammans med beskrivning för MT74.