MT74

Statistiska Centralbyrån, SCB, beräknar prisindex för monteringsfärdiga trähus på uppdrag av Trä- och Möbelföretagen, TMF.

MT74 - september 2018

Senast publicerade index för september 2018 = 954,7 en ökning med 0,1 procent jämfört med augusti 2018 och en ökning med 3,2 procent jämfört med september 2017.

Aktuellt index finns att ladda ner till höger - tillsammans med beskrivning för MT74.