MT74

Statistiska Centralbyrån, SCB, beräknar prisindex för monteringsfärdiga trähus på uppdrag av Trä- och Möbelföretagen, TMF.

MT74 - mars 2018

Senast publicerade index för mars 2018 = 936,4, en ökning med 0,4 procent jämfört med februari 2018 och en ökning med 3,0 procent jämfört med mars 2017.

Aktuellt index finns att ladda ner till höger - tillsammans med beskrivning för MT74.