Almedalen 2018; Vilken ambition krävs av gymnasieskolan för att säkra industrins konkurrenskraft?

Foto: Inwido Produktionsanläggning i Lenhovda.

Slutförd gymnasieskola anses som nödvändigt för att komma in på arbetsmarknaden och klara vidare studier. Men hur väl klarar gymnasieskolan uppdraget? En mängd rapporter samt vittnesmål från företag pekar mot att många elever inte får med sig tillräckliga färdigheter för vidare studier och arbete.

Gymnasieskolan är avgörande för industrins och därmed Sveriges konkurrenskraft. Slutförd gymnasieskola har de facto blivit vad som krävs för att kliva in i vuxenvärlden. Samtidigt går det på goda grunder att ifrågasätta hur väl gymnasieskolan klarar uppdraget. Ett antal rapporter under senare tid har visat på brister i hur väl såväl högskoleförberedande- som yrkesprogram klarar sitt uppdrag.

Såväl UKÄ som skolverket visar att elever med låga- men godkända- betyg har svårt att klara högskolestudier. Skolinspektionen har visat på brister i yrkesutbildningar, samtidigt som många företag uppfattar att yrkesutbildningar inte är den rekryteringsbas man önskar. Brister i helhet, samverkan med avnämare och alltför låga lägsta krav tycks skapa en skola som inte når sina mål. För att klara rollen för industrins och samhällets kompetensförsörjning krävs ökade ambitioner för att säkerställa att elever når de färdigheter som krävs i vidare studier och arbetslivet.

Medverkande

  • Robert Petersson, vd Kinnarps AB
  • Caroline Helmersson Olsson (S), Utbildningsutskottet
  • Joar Forsell (L), Liberala Ungdomsförbundet
  • Moderator: Mia Bernhardsen, Teknikcollege

Industrin tar matchen

TMF är  en av parterna i samarbetet Industrin tar matchen på Industriområdet, med seminarier inom ämnena äganderätt, kompetensförsörjning och hållbarhet (se detaljer och tider nedan).

Mer om Industrin tar matchen

Webb: http://industrintarmatchen.se
Facebook: www.facebook.com/Industrimatchen
Twitter:@Industrimatchen