TMF i Almedalen 2018

Foto: Ola Torkelsson Almedalen 2018, Träffpunkt TMF, möte med Jessica Polfjrärd.

Politikerveckan i Almedalen är en viktig arena för TMF:s näringspolitiska arbete. De senaste åren har vi haft en fast mötesplats i Visby, Träffpunkt TMF. 2018 års Almedalsvecka innehåller även tre TMF-seminarier, kopplat till Industrin tar matchen, inom äganderätt, kompetensförsörjning och cirkulär ekonomi.

Träffpunkt TMF

För fjärde sommaren i rad satsar TMF på Träffpunkt TMF under Almedalsveckan, en mötesplats där vi får tillfälle att prata med politiker, beslutsfattare och opinionsbildare om branschens mest angelägna frågor.
Träffpunkt TMF genomförs i möbelföretaget G.A.D:s fina showroom på Hästgatan 10 under tre förmiddagar, måndag den 2 juli till onsdag den 4 juli.

Almedalen 2018; Jessica Polfjärd (M), Arbetsmarknadsutskottet

2018 Almedalen - Jessica Polfjärd, Arbetsmarknadsutskottet

Jessica Polfjärd (M), från Arbetsmarknadsutskottet, talade LAS på Träffpunkt TMF.

Seminarier - Industrin tar matchen

2 juli -  Stjäla låna eller bara kopiera - ett samtal om äganderätt, mitt och ditt
Seminarium om äganderätt och förutsägbarheten avseende äganderätten - något som är av central betydelse för hela samhället, men också en förutsättning för att företag ska våga och vilja investera.
Arrangör: Industrin tar matchen, TMF, SLA, Skogsindustrierna

Almedalen 2018; Marcus Westdahl, vd EFG

2018 Almedalen - Marcus Westdahl, äganderätt

Marcus Westdahl, vd på EFG, om utmaningar med äganderätten i trä- och möbelindustrin. 

 

Almedalen 2018; Thomas Sandell

2018 Almedalen - Thomas Sandell

Thomas Sandell - arkitekt, möbeldesigner, samt designer av årets Industriområdesskylt om äganderätt

3 juli - Vilken ambition krävs av gymnasieskolan för att säkra industrins konkurrenskraft?
Slutförd gymnasieskola anses som nödvändigt för att komma in på arbetsmarknaden och klara vidare studier. Men hur väl klarar gymnasieskolan uppdraget? En mängd rapporter samt vittnesmål från företag pekar mot att många elever inte får med sig tillräckliga färdigheter för vidare studier och arbete.
Arrangör: Industrin tar matchen, Industrins Utvecklingsråd, Teknikcollege

4 juli - Cirkulär tillväxt i svensk industri – en global utmaning
Vad behövs för att våra svenska företag skall kunna arbeta mer framgångsrikt med cirkulära affärsmodeller? Diskussion om hållbarhetsarbetet som måste ta avstamp i affärsmodellen. Kan politiken stimulera den cirkulära tillväxten och möjliggöra globala affärer?
Arrangör: Industrin tar matchen, TMF, Teknikföretagen

Rundabordssamtal

3 juli - Vad söker vi hos en framtida arbetsgivare?
4 juli - Framtidens kollektivavtal

Almedalen 2018; Ordförande, GS-Facket

2018 Almedalen - Per Olof-Sjöö, ordförande GS-Facket

Per-Olof Sjöö, ordförande för GS-Facket om framtidens kollektivavtal.

Almedalen 2018; LRF Ungdomen

2018 Almedalen - Emilia Widerström Astrenius, LRF Ungdomen

Emilia Widerström Astrenius, ordförande för LRF Ungdomen, om framtidens arbetsgivare