Robin Ljungar - TMF:s hållbarhetschef

TMFs nyckelmål inom ramen för Agenda 2030 - det talar TMF:s hållbarhetschef, Robin Ljungar, om i Almedalen.

Våra nyckelmål, kopplat till Agenda 2030 - TMF:s hållbarhetsfokus i Almedalen