Henrik Smedmark - TMF:s utbildningspolitiske expert

Expert på utbildningspolitik, arbetslivets behov av kompetens och samverkan mellan näringsliv och skola. I Almedalen debatterar Henrik Smedmark gärna om hur utbildningssystemet behöver förändras så att unga kan komma ut i arbetslivet.

Förändring av utbildningssystemet - Henrik Smedmarks fokus i Almedalen