Gustaf Edgren - TMF:s bostadspolitisk expert

TMF:s bostadspolitiske expert, Gustaf Edgren, pratar om varierat byggande i Almedalen.

Bygg varierat - TMF:s bostadspolitiska fokus i Almedalen