Säkra kompetensförsörjningen

Foto: Lina Alriksson Produktion på Sävsjö Snickeri.

Hur kan ungdomsarbetslösheten bita sig fast samtidigt som industrin på många orter skriker efter fler anställda? Satsningar på yrkeshögskolor och yrkesintroduktionsavtal är bra men inte tillräcklig för industrins arbetskraftsbehov. TMF ser att kompetensförsörjningen för svensk industri är hotad. För att våra företag ska kunna växa och rekrytera fler måste den svenska skolan bättre rusta eleverna att möta arbetslivet.

Enbart inom träindustrin finns en efterfrågan på 10 000 nya personer de kommande 10 åren. Missmatchningen mellan behovet och den väg in på arbetsmarknaden som erbjuds unga arbetstagare är redan idag en stor svensk tillväxtpropp. Nu måste näringsliv, fack och politiker gemensamt arbeta för att hitta fler och nya lösningar.

För att stärka den svenska skolan, få fler i arbete och skapa gynnsamma förutsättningar för svensk industri och tillväxt ser TMF följande uppgifter för politiken:

1. Ge gymnasieeleverna rätt till heltid.
2. Stärk yrkesutbildningen och låt branschen vara med och forma innehållet – från gymnasiet till vuxenutbildningen och Yrkeshögskolan.
3. Skapa fler platser i vuxenutbildningen med bättre anpassning till arbetslivet och industrins kompetensbehov.

På den här sidan redovisas aktuella aktiviteter, rapporter och debattinlägg på området. Sidan uppdateras löpande.