Ökad renovering

Ökad renovering

En långsiktig målsättning för TMF:s näringspolitiska arbete är att bidra till ökad renovering av bostäder; dels vad gäller energieffektivisering, dels vad gäller standardhöjning.

Ägare, politiker och boende är överens om att renoveringar är nödvändiga, och Sverige har dessutom ett direktiv om energieffektivisering från EU. Trots detta påbörjas alltför få renoveringsarbeten och takten i renoveringsarbetena är för långsam. Varför händer inget? Och vad kostar det samhället om vi inte tar tag i de behov som finns?

På den här sidan redovisas aktuella aktiviteter, rapporter och debattinlägg på området. Sidan uppdateras löpande.

NOT. Miljonprogrammet är i strikt mening det bostadsbyggande som skedde under perioden 1965-1975 i Sverige.