5. Fokusera på kvalitet och konkurrens vid ramavtalets genomförande

Foto: Kinnarps

För att säkerställa en god affär är det centralt att eftersträva konkurrens och hög kvalitet vid upprättande och genomförandet av ett ramavtal. Välj därför en modell med parallella avtal – som gör det möjligt för avroparen att välja mellan flera olika leverantörer utifrån behovet i det enskilda fallet och som ger flera aktörer möjlighet att konkurrera under avtalsperioden. I det nya upphandlingsregelverket förtydligas att det är tillåtet och fullt möjligt.