4. Ställ tydliga hållbarhetskrav i ramavtalsupphandlingen

Foto: Stolab

Upphandlare har stor möjlighet att ställa långtgående krav på vad som ska upphandlas - men inte från vem. Genom att ställa hållbarhetskrav i ramavtalsupphandlingen kan offentlig sektor bidra till att miljökvalitetsmålen nås. Det tjänar hela samhället på.

Det finns möjlighet att beakta miljökrav i alla delar av upphandlingsprocessen. Miljökrav på en möbel kan ställas som tekniska specifikationer eller som tilldelningskriterier och omfatta dess funktion samt miljöpåverkan.