2. Eftersträva en tidig dialog innan ramavtalsupphandlingen

Foto: Glimakra of Sweden

Behovet av innovativa och flexibla inredningslösningar ökar. En tidig dialog ger kunskap om vilka lösningar marknaden kan erbjuda eller utveckla utifrån ditt behov. Det minskar dessutom risken för att upphandlingen överprövas.

Involvera potentiella leverantörer, branschorganisationer, experter, brukare och andra aktörer i god tid innan kraven i ramavtalsupphandlingen utformas. Exempelvis genom en workshop.

Genom tidig dialog kan du få information som innebär att de krav som ställs i förfrågningsunderlaget inte utesluter nya lösningar, och säkerställa att du upphandlar konkurrensmässiga lösningar.