TMF:s tips för en bättre offentlig upphandling av möbler

Sverige har en lång tradition av att satsa på det offentliga rummet och varje år handlar stat, landsting och kommuner möbler för drygt 3 miljarder. Offentlig upphandling är ett område som ofta upplevs som komplicerat. Vår förhoppning är att dessa enkla tips ska kunna användas som stöd vid upphandling av möbler och bidra till att höja kunskapen om vad som är viktigt att tänka på innan, under och efter en upphandling. Genom bättre möbelupphandlingar kan vi skapa ett bättre offentligt rum till nytta för hela samhället.

Alla vinner på en bättre offentlig miljö

Den offentliga miljön och dess inredning berör oss alla och vi möter den genom livets olika skeden – bland annat i skolan, vården och äldreomsorgen. Omgivningen vi befinner oss i påverkar alla våra sinnen och det finns ett tydligt samband mellan miljön vi vistas i och vår trivsel, produktivitet och till och med tillfrisknande.

Det offentliga rummet och dess inredning är under förändring. Medborgare och personal har helt andra krav och förväntningar på den offentliga miljön idag än för 20 år sedan. Förändringen är driven av såväl kostnadstryck som ändrade vanor och en ny syn på arbetsplatsen. Digitaliseringens framfart har ökat behovet av aktivitetsbaserad inredning och det blir allt viktigare att skapa offentliga mötesplatser som kan tillgodose skiftande behov. I takt med samhällets allt snabbare utveckling ökar behovet av innovation och flexibilitet i inredningslösningarna.

Checklista till bättre möbelupphandlingar

Det finns goda förutsättningar att göra bra möbelaffärer och samtidigt bidra till en hållbar utveckling och säkra en god konkurrens på marknaden.
Till höger följer en checklista med sju enkla men viktiga tips.