Offentlig upphandling

Foto: Karl Andersson & Söner

Sverige har en lång tradition av att satsa på det offentliga rummet och varje år handlar stat, landsting och kommuner möbler för drygt 3 miljarder. TMF har länge varit aktiva i frågan och har - tillsammans med flera av våra medlemsföretag - arbetat för att få till en bättre offentlig upphandling av möbler.

TMF har god dialog med SKR, Kammarkollegiet & Upphandlingsmyndigheten m.fl. för diskussioner kring kravställan och ramavtal. Genom kontakter med politiker och beslutsfattare har TMF kunnat påverka utformningen av nya LOU (lagen om offentlig upphandling). En av de saker TMF främst fokuserat på är att öppna upp för alternativ till den s k rangordningsprincipen. Resultatet är att det har blivit tydligt att upphandlare kan välja mera konkurrensfrämjande fördelningsnycklar vid ramavtal.

Från och med den 1 januari 2017 gäller en modifierad LOU som ställer mer långtgående krav på miljö- och socialt ansvarstagande men också öppnar upp andra fördelningsnycklar än rangordning i ramavtal.

– Något som varit viktigt för oss är att det blivit tydligt att upphandlare får andra alternativ än rangordning när de väljer leverantör. När rangordningen tillämpades strikt fick en leverantör alla affärer under hela kontraktstiden. När man öppnar upp för alternativ till rangordning kommer det att bli enklare för fler att konkurrera om delar i en upphandling, säger Cecilia Ask Engström, chef branschutveckling på TMF.

- Det är viktigt att upphandlarna känner till de nya möjligheterna och vågar använda dem. Genom bättre möbelupphandlingar kan vi också skapa ett bättre offentligt rum till nytta för hela samhället.

FAKTA: De nya lagarna för offentlig upphandling utgår från tvingande EU-regler som utvecklar den reglering som nu gäller för upphandling. Miljöhänsyn, sociala hänsyn och arbetsrättsliga hänsyn ges ökat utrymme. Förändringarna började gälla den 1 januari 2017.

Tips för bättre möbelupphandlingar

Ladda ner och ta del av TMF:s tips för bättre möbelupphandlingar i dokumentet till höger.
Du hittar även tipsen via högermenyn.

Artiklar & intervjuer om offentlig upphandling

På den här sidan redovisas aktuella aktiviteter, rapporter och debattinlägg på området. Sidan uppdateras löpande.