Hållbar utveckling

En viktig del av TMF:s näringspolitiska arbete är att bidra till en hållbar utveckling. Världen och samhället står inför stora utmaningar när det gäller klimathot, råvaruförsörjning, avfall och social utveckling. Världssamfundet har i Agenda 2030 identifierat 17 mål för hållbar utveckling. TMF har med Agenda 2030 som bas formulerat mål och vision för branschens långsiktiga hållbarhetsarbete.

På den här sidan redovisas aktuella aktiviteter, rapporter och debattinlägg på området. Sidan uppdateras löpande.