Hållbar utveckling

En viktig del av TMF:s näringspolitiska arbete är att bidra till en hållbar utveckling. Världen och samhället står inför stora utmaningar när det gäller klimathot, råvaruförsörjning, avfall och social utveckling. År 2015 antog FN:s generalförsamling Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling. Med Agenda 2030 som bas har TMF formulerat mål och vision för trä- och möbelindustrins långsiktiga hållbarhetsarbete.

På den här sidan redovisas aktuella aktiviteter, rapporter och debattinlägg på området. Sidan uppdateras löpande.

TMF delaktiga i EFIC: s framtagna initiativ för hållbara produkter

EFIC, den europiska möbelorganisationen, har publicerat ett position paper med branschens syn på kommissionens konsultation "Sustainable Product Initiative" där bl.a kommande digitalt produktpass och breddning av Ecodesign-direktivet hanteras. Detta ingår som en del i The Green Deal och Circular Economy Action Plan där kommissionen ska presentera ett skarpt lagförslag i november. TMF har, tillsammans med andra europeiska branschorganisationer varit delaktiga dels i framtagande av detta position paper, dels i att besvara själva konsultationen som nu är inskickad till kommissionen.

- Detta är av stor vikt för TMF:s medlemsföretag eftersom den aviserade breddningen av Ekodesign-direktivet och även kommande produktpass kommer att påverka hur företagen designar sina produkter och vilken information de ska behöva dela med sig av. Det har varit viktigt för TMF att sträva efter relevanta och väl avvägda krav som gynnar hållbar utveckling och samtidigt stärker företagens konkurrenskraft, säger TMF:s hållbarhetschef Robin Ljungar, vice ordförande i EFIC Circular Economy WG samt hållbarhetschef på TMF.