Hållbar utveckling

En viktig del av TMF:s näringspolitiska arbete är att bidra till en hållbar utveckling. Världen och samhället står inför stora utmaningar när det gäller klimathot, råvaruförsörjning, avfall och social utveckling. År 2015 antog FN:s generalförsamling Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling. Med Agenda 2030 som bas har TMF formulerat mål och vision för trä- och möbelindustrins långsiktiga hållbarhetsarbete.

På den här sidan redovisas aktuella aktiviteter, rapporter och debattinlägg på området. Sidan uppdateras löpande.