TMF tycker

TMF är en engagerad och aktiv organisation i samhällsdebatten och vi arbetar för att påverka de politiska och regulatoriska förutsättningar som våra medlemsföretag verkar inom. De övergripande målen för TMF:s näringspolitiska arbete är att bidra till ett varierat och ökat byggande och att skapa goda konkurrensförutsättningar för svensk möbel- och inredningsindustri. Detta gör vi på flera sätt, exempelvis genom att tillföra och sprida kunskap om våra branscher, och identifiera och synliggöra hinder – och möjligheter – för en stark trä- och möbelindustri.

Cecilia Ask Engström

Chef branschutveckling

Telefon
08-762 72 06
Mobil
070-381 72 06
E-post
cecilia.ask.engstrom@tmf.se