Trähusbranschen

Trähusbranschen är en publikation som uppdateras och publiceras en gång per år - generellt i april/maj. Den visar fakta om trähusbyggandet, t.ex. bostadsbestånd, påbörjade och färdigställda lägenheter, upplåtelseformer, företag och anställda, produktion, export och import, andel trähus och priser.

Ladda ner senaste publikationen till höger.