Renoveringsbehov i miljonprogrammet

Ökad renovering

Fr o m 2014 mäts utförda renoveringar i miljonprogrammets bostäder en gång per år, bland annat som ett grönt index.

Om du är medlem i TMF kan du ladda ner rapporterna här. Om du inte är medlem i TMF finns en kortare version i "TMF i siffror".