Den svenska möbel- och inredningsbranschen

- statistik & analys av värdekedjan - 2020

Trä- och Möbelföretagen, TMF, lanserar hösten 2020 rapporten Den svenska möbel- och inredningsbranschen - statistik & analys av värdekedjan. I rapporten presenteras för första gången branschens hela värdekedja, från design via produktion och leverantörer till detaljister och vidare till reparationer.

Syftet med denna rapport är att spegla en mer modern och rättvisande bild av branschen, omfattande möbler, köks-, badrums- och specialinredning, sängar, madras¬ser, belysning samt textila mattor – för hem och offentlig miljö, samt även att ge en mer fullständig bild av branschens värdekedja genom att omfatta fler led än i den traditionella bilden av möbelindustrin; design, produktion, leverantörer, detaljister och reparationer.

Möbel- och inredningsbranschen, sett till antal anställda, är fortfarande en av Sveriges större näringsgrenar; 2018 sysselsattes nästan 53 000 personer. Omsättningen uppgick 2018 till totalt drygt 177 miljarder kronor.

Förhoppningen är att mätningarna över tid kommer att kunna visa utveckling och trender inom branschen och ligga till grund för analys, utvärde¬ring och möjliga åtgärder för att stärka den svenska möbel- och inredningsbranschen – en viktig del av svensk industri.

Se webbinarium från rapportlansering med näringsminister Baylan

20200930 - Rapportllansering