Basfakta - trä- och möbelindustrin

Nu är 2022 års basfakta för trä- och möbelindustrin publicerad - med siffror för 2020 respektive 2021 (se fil att ladda ner till höger). Basfakta för trä- och möbelindustrin uppdateras en gång per år och visar SCB:s senaste siffror för trä- och möbelindustrin enligt SNI, svensk näringsgrensindelning.

Statistiken visar bland annat siffror för antal företag, antal anställda, nettoomsättning, produktionsvärde samt export och import på olika nivåer.