Basfakta - trä- och möbelindustrin

Basfakta för trä- och möbelindustrin (se fil till höger) uppdateras en gång per år och visar SCB:s senaste siffror för trä- och möbelindustrin enligt SNI, svensk näringsgrensindelning.

Statistiken visar bland annat siffror för antal företag, antal anställda, nettoomsättning, produktionsvärde samt export och import på olika nivåer.