DHI - Butikshandel med möbler

Omsättningen inom butikshandeln för möbler ökade med 13,5 procent under augusti 2019 jämfört med samma månad året före. Under perioden januari-augusti 2019 ökade omsättningen med 5,23 procent till 25,8 miljarder kr, jämfört med samma period 2018.

Ta del av den detaljerade informationen i dokumentet till höger.

Detaljhandelsindex för butikshandel med möbler visar till största delen butikshandel med möbler för hemmet. DHI-index är endast tillgängligt för TMF:s medlemmar.

FAKTA: I branschen butikshandel med möbler ingår SNI-koderna 47.591 - Möbler, butikshandel för hemmet - samt 47.592 - Specialiserad butikshandel med kontorsmöbler.