DHI - Butikshandel med möbler

Omsättningen inom butikshandeln för möbler minskade med 3 procent till 3.6 miljarder kronor under maj 2022 jämfört med samma månad året före. Under perioden januari-maj 2022 minskadeomsättningen med 0,5 procent till 17,5 miljarder kronor, jämfört med samma period föregående år. OBS! Siffrorna är preliminära och kan komma att förändras.

Ta del av den detaljerade informationen i dokumentet till höger.

Detaljhandelsindex för butikshandel med möbler visar till största delen butikshandel med möbler för hemmet.
Omsättning 2015 = 100.
100 = lika med på år 33 543 miljoner kr inklusive moms
100 = lika med på månad 2 795,3 miljoner kr inklusive moms.
Källa: SCB:s databas.
DHI-index är endast tillgängligt för TMF:s medlemmar.

FAKTA: I branschen butikshandel med möbler ingår SNI-koderna 47.591 - Möbler, butikshandel för hemmet - samt 47.592 - Specialiserad butikshandel med kontorsmöbler.