DHI - Butikshandel med möbler

Omsättningen inom butikshandeln för möbler ökade med 5 procent under november 2018 jämfört med samma månad året före. Under perioden januari-november 2018 ökade omsättningen med 1,9 procent till 34,8 miljarder kr, jämfört med samma period året före.

Ta del av den detaljerade informationen i dokumentet till höger.

Detaljhandelsindex för butikshandel med möbler visar till största delen butikshandel med möbler för hemmet. DHI-index är endast tillgängligt för TMF:s medlemmar.

FAKTA: I branschen butikshandel med möbler ingår SNI-koderna 47.591 - Möbler, butikshandel för hemmet - samt 47.592 - Specialiserad butikshandel med kontorsmöbler.