Träindustrin

- källa: SCB, SNI 16.2 Träindustrin (exkl sågade trävaror)

Träindustrin omfattar 3 608 företag.
Av 3 608 företag har 1 065 1-50 anställda medan 66 stycken är företag med mer än 50 anställda. 2 477 är enmansföretag utan anställda.

Träindustrin sysselsätter över 18 000 personer i Sverige.

Det totala produktionsvärdet för träindustrin är över 45 miljarder kronor.
Av de trävaror som tillverkas i Sverige utgör monteringsfärdiga trähus 20 miljarder kronor (44 procent i andel) och fönster 4,7 miljarder kronor (10 procent i andel).

Sveriges export av trävaror är 8 miljarder kronor (2020) och 18 procent i andel av den totala produktionen (2019).

Sveriges import av trävaror och möbler uppgår till 13 miljarder kronor.

Träindustrin omsätter totalt 47 miljarder kronor och sysselsätter över 18 000 personer.
Tabellen visar fördelningen för produktgrupperna inom träindustrin 2019.