Träindustrin

- källa: SCB, SNI 16.2 Träindustrin (exkl sågade trävaror)

Träindustrin omfattar 3 662 företag.
Av 3 662 företag har 1 083 1-50 anställda medan 73 stycken är företag med mer än 50 anställda. 2 506 är enmansföretag utan anställda.

Den svenska träindustrin har 19 000 anställda.

Det totala produktionsvärdet för träindustrin är över 47 miljarder kronor.
Av de trävaror som tillverkas i Sverige utgör monteringsfärdiga trähus 21 miljarder kronor (44 procent i andel) och fönster 4,8 miljarder kronor (10 procent i andel).

Sveriges export av trävaror var 9 miljarder kronor 2021 och 17 procent i andel av den totala produktionen (2020).

Sveriges import av trävaror uppgår till drygt 15 miljarder kronor.

Träindustrin omsätter 50 miljarder kronor och har över 19 000 anställda.
Tabellen visar fördelningen för produktgrupperna inom träindustrin 2020.