Trä- och möbelindustrin

- källa: SCB, SNI 16.2 Träindustrin (exkl sågade trävaror) samt SNI 31. Möbelindustrin.

Trä- och möbelindustrin omfattar 5 927 företag
Av 5 927 företag har 1 809 1-50 anställda medan 110 stycken är företag med mer än 50 anställda. 4 008 företag är enmansföretag utan anställda.
Diagrammet ovan visar fördelningen av storlek på företag enligt EU:s definitioner för storlek.

Trä- och möbelindustrin sysselsätter 31 000 personer i Sverige.

Det totala produktionsvärdet för trä- och möbelindustrin är nästan 73 miljarder kronor.

Sveriges export av trävaror och möbler är 27 miljarder kronor (2020) och 38 procent av den totala produktionen (2019).

Sveriges import av trävaror och möbler uppgår till 35 miljarder kronor.

Trä-och möbelindustrin omsätter totalt 76 miljarder kronor och sysselsätter 31 000 personer. 
Tabellen visar fördelningen för produktgrupperna inom trä-och möbelindustrin 2019.