Möbelindustrin

- källa: SNI 31. Möbelindustrin.

Möbelindustrin omfattar 2 379 företag.
Av 2 379 företag är 730 företag med 1-50 anställda medan 44 är företag med mer än 50 anställda. 1 605 är enmansföretag utan anställda. Diagrammet ovan visar fördelningen storlek enligt EU:s definitioner.
De flesta tillverkande företagen finns i södra delen av Sverige, bland annat i Jönköpings län, Västra Götaland, Skåne och Kronobergs län.

Den svenska möbelindustrin har 12 000 anställda.
Räknar man med möbelhandeln beräknas cirka 30 000 personer vara sysselsatta inom möbelindustrin och möbelhandeln i Sverige.

Det totala produktionsvärdet för möbelindustrin är 26 miljarder kronor.

Den svenska exporten av möbler var 20 miljarder kronor 2021 medan andelen export av produktionen låg på drygt 70 procent (2020).
Den mesta möbelexporten, 90 procent i andel av den totala exporten, går till EU och övriga Europa. De största exportländerna är Norge, Danmark, Tyskland och Finland.

Sverige importerar möbler för 26 miljarder kronor.
Ungefär 70 procent av den totala möbelimporten kommer från EU och Europa där Polen, Litauen, Danmark och Tyskland är de största importländerna. Från Kina importerades 23 procent i andel av den totala importen av möbler under 2021.

Möbelindustrin omsätter 28 miljarder kronor och har 12 000 anställda.
Tabellen visar fördelningen mellan möbelindustrins produktgrupper under 2020.