Möbelindustrin

- källa: SNI 31. Möbelindustrin.

Möbelindustrin omfattar 2 319 företag.
Av 2 319 företag har 744 1-50 anställda medan 44 stycken är företag med mer än 50 anställda. 1 531 är enmansföretag utan anställda. Diagrammet ovan visar fördelningen av storlek enligt EU:s definitioner. 
De flesta tillverkande företagen finns i södra delen av Sverige, bland annat i Jönköpings län, Västra Götaland, Skåne och Kronobergs län.

Den svenska möbelindustrin sysselsätter 13 000 personer.
Räknar man med möbelhandeln beräknas cirka 30 000 personer vara sysselsatta inom möbelindustrin och möbelhandeln i Sverige.

Det totala produktionsvärdet för möbelindustrin är 28 miljarder kronor.

Den svenska exporten av möbler är nästan 19 miljarder kronor (2020) medan andelen export av produktionen ligger på över 70 procent (2019).
Den mesta möbelexporten, 90 procent i andel av den totala exporten, går till EU och övriga Europa. De största exportländerna är Norge, Danmark, Tyskland och Finland.

Sverige importerar möbler för 22 miljarder kronor.
Cirka 75 procent av den totala möbelimporten kommer från EU och Europa. Polen, Litauen, Danmark och Tyskland är de största importländerna. Från Kina importeras 20 procent i andel av den totala importen av möbler.

Möbelindustrin omsätter totalt 29 miljarder kronor och sysselsätter 13 000 personer.
Tabellen visar fördelningen för produktgrupperna inom möbelindustrin 2019.