Fakta om den svenska trä- och möbelindustrin

Den svenska trä- och möbelindustrin omsätter 77 miljarder kronor och sysselsätter totalt 31 000 personer. Bland TMF:s medlemmar finns företag som tillverkar hus, bygginredning eller inredning och möbler. Nedan får du en övergripande bild av vår industri - via siffror från SCB och SNI-koderna 16.2 Träindustrin (exklusive sågade trävaror) samt 31 Möbelindustri. Siffrorna som visas (2020 eller 2021) är de senaste som SCB har publicerat. Nästa uppdatering sker i maj 2023. Notera att såväl statistikbilderna som faktarapporterna kan laddas ner.