Fakta om den svenska trä- och möbelindustrin

Den svenska trä- och möbelindustrin omsätter 76 miljarder kronor och sysselsätter totalt 31 000 personer. Bland TMF:s medlemmar finns företag som tillverkar hus, bygginredning eller inredning och möbler. Nedan får du en övergripande bild av vår industri - via siffror från SCB och SNI-koderna 16.2 Träindustrin (exklusive sågade trävaror) samt 31. Möbelindustri. Siffrorna som visas (2019 eller 2020) är de senaste som SCB har publicerat. Nästa uppdatering sker i maj 2022. Notera att såväl statistikbilderna som faktarapporterna kan laddas ner.