Småhus

Foto: Hjältevadshus

Siffrorna för maj var positiva och värdet för den totala orderingången januari-maj 2021 ökade med 59 procent till 6,5 miljarder kronor jämfört med samma period 2020. Medlemsföretagens leveranser var 3,9 miljarder kronor, en ökning med 4 procent.

Orderingången i antal var 3 039 (1 587) styckebyggda hus, en kraftig ökning med totalt 91 procent jämfört med samma period 2020, medan antalet gruppbyggda småhus var 1 057 (854), en ökning med 24 procent. Orderingången för fritidshus i antal var 186 (72), en ökning med 158 procent jämfört med 2020.

TMF tar månadsvis fram en rapport som visar den totala orderingången och leveranser i värde och antal hus fördelat på styckebyggda och gruppbyggda småhus, lägenheter i flerbostadshus, fritidshus, övrigt samt export.

I statistiken deltar 33 medlemsföretag i TMF. Deras andel av den totala försäljningen av monteringsfärdiga trähus i Sverige är ungefär 75 procent.

Mer information hittar du i statistikrapporterna till höger.

Sökta bygglov

Byggfakta tar fram statistik för antal sökta bygglov för styckebyggda hus. Statistiken presenteras två gånger per år, halvår och helår, i TMF i siffror och i trähusbranschens nyhetsbrev.
Senaste statistiken visar att totalt sökta bygglov för styckebyggda hus var 5 259 lägenheter under 2020, (4 672 - 2019) - en ökning med 12,6 procent jämfört med förra året.

Se mer i filen Sökta bygglov - dec 2020 till höger.