Småhus

Foto: Hjältevadshus

Värdet för den totala orderingången januari–februari 2021 var 2,2 miljarder kronor, (1,8 miljarder kronor 2020) - en ökning med 20 procent. Medlemsföretagens leveranser var 1,5 miljarder kronor (1,4 miljarder kronor 2020) och en ökning med 5 procent.

Orderingången i antal var 950 styckebyggda hus, en ökning med 58 procent jämfört med 2020. medan antal gruppbyggda småhus var 352, en ökning med 1 procent. Orderingången för fritidshus i antal var 62, en ökning med 130 procent jämfört med 2020.

TMF tar månadsvis fram en rapport som visar den totala orderingången och leveranser i värde och antal hus fördelat på styckebyggda och gruppbyggda småhus, lägenheter i flerbostadshus, fritidshus, övrigt samt export.

I statistiken deltar 33 medlemsföretag i TMF. Deras andel av den totala försäljningen av monteringsfärdiga trähus i Sverige är ungefär 75 procent.

Mer information hittar du i statistikrapporterna till höger.

Sökta bygglov

Byggfakta tar fram statistik för antal sökta bygglov för styckebyggda hus. Statistiken presenteras två gånger per år, halvår och helår, i TMF i siffror och i trähusbranschens nyhetsbrev.
Senaste statistiken visar att totalt sökta bygglov för styckebyggda hus var 5 259 lägenheter under 2020, (4 672 - 2019) - en ökning med 12,6 procent jämfört med förra året.

Se mer i filen Sökta bygglov - dec 2020 till höger.