Småhus

Foto: Hjältevadshus

Värdet för den totala orderingången januari-december 2020 ökade med 7 procent till 10,7 miljarder kr jämfört med 2019. Medlemsföretagens leveranser i värde ökade med 10 procent till 8,5 miljarder kr.

Orderingången i antal under januari-december 2020 jämfört med samma period 2019 ökade med 15 procent till 4 443 styckebyggda hus. Antal gruppbyggda småhus ökade med 15 procent till 2 142. Orderingången i värde för export ökade med 7 procent till 484 miljoner kr.

TMF tar månadsvis fram en rapport som visar den totala orderingången och leveranser i värde och antal hus fördelat på styckebyggda och gruppbyggda småhus, lägenheter i flerbostadshus, fritidshus, övrigt samt export.

I statistiken deltar 33 medlemsföretag i TMF. Deras andel av den totala försäljningen av monteringsfärdiga trähus i Sverige är ungefär 75 procent.

Mer information hittar du i statistikrapporterna till höger.

Sökta bygglov

Byggfakta tar fram statistik för antal sökta bygglov för styckebyggda hus. Statistiken presenteras två gånger per år, halvår och helår, i TMF i siffror och i trähusbranschens nyhetsbrev.
Senaste statistiken visar att totalt sökta bygglov för styckebyggda hus var 5 259 lägenheter under 2020, (4 672 - 2019) - en ökning med 12,6 procent jämfört med förra året.

Se mer i filen Sökta bygglov - dec 2020 till höger.