Småhus

Foto: Hjältevadshus

Orderingång januari – augusti 2021 jämfört med samma period 2020

  • Den totala orderingången i värde ökade med 61 procent till 10 miljarder kronor (6,2 miljarder kronor).
  • Orderingången för styckebyggda småhus i antal ökade med 72 procent till 4 368 hus (2 534).
  • Antal gruppbyggda småhus ökade med 17 procent till 1 481 hus (1 270).
  • Antal fritidshus ökade med 89 procent till 221 hus (117).
  • Den totala exporten för medlemsföretagen ökade med 99 procent till 581 miljoner kronor (291).

TMF tar månadsvis fram en rapport som visar den totala orderingången och leveranser i värde och antal hus fördelat på styckebyggda och gruppbyggda småhus, lägenheter i flerbostadshus, fritidshus, övrigt samt export.

I statistiken deltar 33 medlemsföretag i TMF. Deras andel av den totala försäljningen av monteringsfärdiga trähus i Sverige är ungefär 75 procent.

Mer information hittar du i statistikrapporterna till höger.

Sökta bygglov - ökning med 40 procent

Byggfakta tar fram statistik för antal sökta bygglov för styckebyggda hus. Statistiken presenteras två gånger per år, halvår och helår, i TMF i siffror och i trähusbranschens nyhetsbrev.
Senaste statistiken visar att totalt sökta bygglov för styckebyggda hus var 3 263 (2 503) under första halvåret 2021, en ökning med 40 procent jämfört med första halvåret 2020.
Se mer i filen Sökta bygglov - juni 2021 till höger.