Småhus

Foto: Hjältevadshus

Värdet för den totala orderingången januari–februari 2020 var 1,8 miljarder kronor, (1,2 miljarder kronor 2019). Medlemsföretagens leveranser var 1,4 miljarder kronor (1,1 miljarder kronor 2019).

Orderingången i antal var 600 styckebyggda hus, en ökning med 12 procent jämfört med 2019. Antal gruppbyggda småhus var 347, en ökning med 61 procent, medan antalet lägenheter i flerbostadshus var 579 stycken (107 lägenheter 2019).

TMF tar månadsvis fram en rapport som visar den totala orderingången och leveranser i värde och antal hus fördelat på styckebyggda och gruppbyggda småhus, lägenheter i flerbostadshus, fritidshus, övrigt samt export.

I statistiken deltar 33 medlemsföretag i TMF. Deras andel av den totala försäljningen av monteringsfärdiga trähus i Sverige är ungefär 75 procent.

Mer information hittar du i statistikrapporterna till höger.

Sökta bygglov

Byggfakta tar fram statistik för antal sökta bygglov för styckebyggda hus. Statistiken presenteras två gånger per år, halvår och helår, i TMF i siffror och i trähusbranschens nyhetsbrev.
Senaste statistiken är för helåret 2019 och visar att totalt sökta bygglov för styckebyggda hus minskade med 10 procent till 4 672 bygglov under helåret 2019 jämfört med 2018.

Se mer i filen Sökta bygglov - juli 2019 till höger.