Småhus

Foto: Hjältevadshus

Värdet för den totala orderingången januari-april 2019 minskade med 5 procent till 2,8 miljarder kr jämfört med samma period 2018. Medlemsföretagens leveranser minskade med 21 procent till 2,4 miljarder kr.

Orderingången i antal minskade med 12 procent till 1 335 styckebyggda hus jämfört med 2018, medan antalet gruppbyggda småhus minskade med 19 procent till 472 hus. Orderingången för antal lägenheter i flerbostadshus ökade med 16 procent till 400 lägenheter.

TMF tar månadsvis fram en rapport som visar den totala orderingången och leveranser i värde och antal hus fördelat på styckebyggda och gruppbyggda småhus, lägenheter i flerbostadshus, fritidshus, övrigt samt export.

I statistiken deltar 33 medlemsföretag i TMF. Deras andel av den totala försäljningen av monteringsfärdiga trähus i Sverige är ungefär 75 procent.

Mer information hittar du i statistikrapporterna till höger.

Sökta bygglov

Byggfakta AB tar fram statistik för antal sökta bygglov för styckebyggda hus. Statistiken presenteras två gånger per år, halvår och helår, i TMF i siffror och i trähusbranschens nyhetsbrev.
Senaste statistiken är för helåren 2013-2018.

Se mer information i filen Byggfakta till höger.