Småhus

Foto: Hjältevadshus

Värdet för den totala orderingången under januari-maj 2022 var 5 199 miljoner kronor, (6 529 miljoner kronor), en minskning med 20 procent. Medlemsföretagens leveranser var 5 026 miljoner kronor (3 869 miljoner kronor), en ökning med 30 procent.

Orderingången i antal å sin sida var 1 873 (3 039) styckebyggda hus, en minskning med 38 procent jämfört med samma period 2021. Antal gruppbyggda småhus var 894 (1 057), en minskning med 15 procent medan antal lägenheter i flerbostadshus var 605 (529), en ökning med 14 procent. Antal fritidshus var 65 (186), en minskning med 65 procent jämfört med samma period 2021.

Källa: TMF:s marknadsrapport.

TMF tar månadsvis fram en rapport som visar den totala orderingången och leveranser i värde och antal hus fördelat på styckebyggda och gruppbyggda småhus, lägenheter i flerbostadshus, fritidshus, övrigt samt export.

I statistiken deltar 33 medlemsföretag i TMF. Deras andel av den totala försäljningen av monteringsfärdiga trähus i Sverige är ungefär 75 procent.

Mer information hittar du i statistikrapporterna till höger.

Sökta bygglov - ökning med 15 procent

Byggfakta tar fram statistik för antal sökta bygglov för styckebyggda hus. Statistiken presenteras två gånger per år, halvår och helår, i TMF i siffror och i trähusbranschens nyhetsbrev.
Senaste statistiken visar att totalt sökta bygglov för styckebyggda hus var 6 047 lägenheter under 2021, (5 259 under 2020) - en ökning med 15 procent jämfört med förra året. 
Se mer i filen Sökta bygglov - dec 2021 till höger.