Flerbostadshus

Foto: Lindbäcks Bygg

Orderingången för antal lägenheter ökade med 39 procent till 2 935 under januari-juni 2019 jämfört med samma period förra året. Levererade lägenheter ökade med 18 procent till 2 199 under samma period.

Orderingången för antal lägenheter ökade med 39 procent till 2 935 under januari-juni 2019 jämfört med samma period förra året. Levererade lägenheter ökade med 18 procent till 2 199 under samma period.

Statistiken för flerbostadshus tas fram två gånger per år av TMF och omfattar huvuddelen av de företag som har egen industriell tillverkning av trästommar i Sverige. Rapporten visar orderingång och leveranser för flerbostadshus, studentlägenheter och specialboende samt prognos 12 månader.

Följade företag ingår i flerbostadsstatistiken 2018: A-hus Professional, BoKlok Byggsystem, Derome Plusshus, Flexator, Grännäs Trähus, Husindustrier i Värmland, Lindbäcks Bygg, Martinssons Byggsystem, Moelven Byggmodul, Moelven Töreboda, Svensk Husproduktion, Willa Nordic AB samt Villa VIDA AB.

Träandel - flerbostadshus

dakfäöl

På uppdrag av TMF tar SCB fram siffror på lägenheter i nybyggda ordinära flerbostadshus efter material i stomme.

Andelen nybyggda lägenheter i flerbostadshus med stomme av trä är oförändrad i en totalt sett minskande nyproduktion, 13 procent både 2017 och 2018.