Flerbostadshus

Foto: Lindbäcks Bygg

Totalt levererades 3 656 lägenheter av trä under 2018, en minskning med 4 procent jämfört med 2017. Av dessa var 842 lägenheter i student- och specialboende. Av totalt antal levererade lägenheter var 59 procent hyresrätter. Orderingången under 2018 var 4 023 lägenheter, en minskning med 6 procent jämfört med 2017.

Statistiken för flerbostadshus tas fram två gånger per år av TMF och omfattar huvuddelen av de företag som har egen industriell tillverkning av trästommar i Sverige. Rapporten visar orderingång och leveranser för flerbostadshus, studentlägenheter och specialboende samt prognos 12 månader.

Följade företag ingår i flerbostadsstatistiken 2018: A-hus Professional, BoKlok Byggsystem, Derome Plusshus, Flexator, Grännäs Trähus, Husindustrier i Värmland, Lindbäcks Bygg, Martinssons Byggsystem, Moelven Byggmodul, Moelven Töreboda, Svensk Husproduktion, Willa Nordic AB samt Villa VIDA AB.

Träandel - flerbostadshus

dakfäöl

På uppdrag av TMF tar SCB fram siffror på lägenheter i nybyggda ordinära flerbostadshus efter material i stomme.

2017 var ett rekordår för antalet påbörjade bostäder i flerfamiljshus med trästommar i Sverige, med hela 3 937 bostäder i byggfas. Det är 9 procent mer än 2016 då 3 598 lägenheter byggdes, och fler än något enskilt tidigare år. Andelen flerbostadshus med trästomme uppgick 2017 till drygt 13 procent.