Flerbostadshus

Foto: Lindbäcks Bygg

Totalt levererades 1 861 lägenheter under första halvåret 2018, en minskning med 12 procent jämfört med första halvåret 2017. Orderingången var 2 117 lägenheter, en ökning med 24 procent.

Statistiken för flerbostadshus tas fram två gånger per år av TMF och omfattar huvuddelen av de företag som har egen industriell tillverkning av trästommar i Sverige. Rapporten visar orderingång och leveranser för flerbostadshus, studentlägenheter och specialboende samt prognos 12 månader.

Följade företag ingår i flerbostadsstatistiken 2018: A-hus Professional, BoKlok Byggsystem, Derome Plusshus, Flexator, Grännäs Trähus, Husindustrier i Värmland, Lindbäcks Bygg, Martinssons Byggsystem, Moelven Byggmodul, Moelven Töreboda, Svensk Husproduktion, Willa Nordic AB samt Villa VIDA AB.

Träandel - flerbostadshus

På uppdrag av TMF tar SCB fram siffror på lägenheter i nybyggda ordinära flerbostadshus efter material i stomme.

2017 var ett rekordår för antalet påbörjade bostäder i flerfamiljshus med trästommar i Sverige, med hela 3 937 bostäder i byggfas. Det är 9 procent mer än 2016 då 3 598 lägenheter byggdes, och fler än något enskilt tidigare år. Andelen flerbostadshus med trästomme uppgick 2017 till drygt 13 procent.