Trägolv

Foto: Rappgo

Enligt de senaste preliminära siffrorna från FEP (European Federation of the Parquet Industry) minskade Sveriges produktion av trägolv, lamellparkett och massiva trägolv med 2 procent till 12,1 miljoner kvm under 2020. Enligt Golvbranschen, GBR ökade försäljningen på den svenska marknaden svagt med 1,5 procent till drygt 9 miljoner kvm.

Träslaget ek dominerar med 92 procent i andel. Andelen ask är 5 procent.

Enligt SCB:s senaste siffror omfattar industrin för sammansatta parkettgolv 11 företag. Av dessa är 6 enmansföretag utan anställda och 5 är företag med 813 anställda.

OBS! I FEP-filen för 2020 till höger hittar du statistik om Sverige på sidan 55.